Kostnadsfri hantering av Specialty Leasing sedan 2008

• Inga fasta kostnader, vi genererar intäkt endast per event
• Vi ordnar avtal och fakturerar kunden
• Ingen exklusivitet, ni godkänner vilka kunder ni vill ta in
• Vi skickar fakturaunderlag månadsvis på utförda samarbeten

Koncept, monter, etablering!

• Allt från kortare event till stadigvarande verksamhet
• Vi hjälper kunden från koncept till genomförande
• Möjlighet till design och tillverkning av montrar

Intresserad av att veta mer om hur ett samarbete med See You There fungerar?

Boka ett möte!