Som marknadsledande inom event utvecklar vi specialty leasing och eventmarknaden framåt.
Med kvalitativa varumärken på de mest attraktiva ytorna skapar vi mervärde för besökare och kunder.